Výkup | Distribuce

What does Berlin Rohstoffhandel
offer?

Services

Podnik

Berliner Rohstoffhandel nabízí široké spektrum výkonů v oblasti recyklace kovových surovin. Hlavní oblastí naší obchodní činnosti je mezinárodní prodej kvalitních vsázkových materiálů pro výrobu litiny a oceli. Kromě sortimentu oceláren a slévárenského šrotu obchodujeme také s primárními surovinami surové železo a slévárenský koks. Ze strategicky výhodně umístěného sídla naší firmy v Berlíně dodáváme velká množství ocelárnám a slévárnám v celé Evropě. 

Ke spektru našich služeb kromě toho patří sledování logistických úloh. Díky pečlivému plánování a slaďování tak zajišťujeme precizní dodávky just-in-time. Kromě toho organizujeme i přepravu surovin v celosvětovém měřítku a to jak po trase, po kolejích tak i námořní cestou.

Logističtí partneři podle našeho výběru jsou DB Cargo, Deutsche Binnenreederei (Německé vnitrozemské rejdařství) a Hafengesellschaft Rotterdam (Přístavní společnost Rotterdam). Jako kompetentní partneři rádi přebíráme i vyřizování celních formalit a zajišťujeme potřebné dovozní dokumenty.  

Na základě našich zkušeností jsme kdykoliv k dispozici jako poradci a řešitelé problémů. Tak na příklad vyvíjíme technicky a provozně-ekonomicky sladěné koncepce likvidace. Využijte našich zkušeností v oblasti surovin a recyklace. Budete tak těžit z ekonomických výhod oběhového hospodářství. Současně přispějete k trvalé ochraně životního prostředí.