Srdečně vítejte u společnosti Berliner Rohstoffhandel

Potřeba ubývajících surovin jako je hliník, měď a železná ruda na celém světě roste. Proto stále roste poptávka po sekundárních surovinách. Tyto nezaostávají ve výrobě oceli a litiny nijak za primárními surovinami.

Vracení sběrových kovů do koloběhu výroby nešetří pouze náklady. Recyklace oceli a jiných kovů je současně užitou ochranou životního prostředí.

Žijeme ve světě, který musí nacházet ekologicky smysluplné odpovědi na otázky příštích generací. Efektivní zacházení s nedostatkovými zdroji je nutné jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska.

Společnost Berliner Rohstoffhandel pracuje v oběhovém hospodářství na průsečíku mezi starým a novým. Obchodujeme s ocelárenským sortimentemslévárenským šrotem a s primárními surovinami surovým železem a slévárenským koksem.

Jako dodavatel evropského průmyslu oceli a kovů udržujeme přímé vztahy se slévárnami, ocelárnami a s exportéry.  Tím se můžeme cíleně zabývat potřebami zákazníků a dodavatelů.
Kromě toho nabízíme četné služby v oblasti surovin. Patří k nim shromažďování, přeprava, úprava a prodej.