What speaks for the
Berliner Rohstoffhandel?

Přidané hodnoty

Náš podnik představuje spolehlivost a kompetentnost v oblasti recyklace oceli a kovů, atraktivní podmínky a spolupráci na bázi důvěry. Toho si cení naši dodavatelé a partneři stejně jako evropská branže oceláren a sléváren.

Pro naše zákazníky přinášíme rozhodující příspěvek k bezpečnosti výroby. Díky bezpečným množstevním strukturám v mezinárodním nákupu poskytujeme navíc výhody v oblasti nákladů. Sdružování množství, které provádíme, umožňuje kontinuální dodávání velkých obchodních množství přímo použitelných materiálů. Dodržování orientačních analýz našich odběratelů zajišťujeme pomocí spektrální analýzy.

Efektivním plánováním logistiky zajišťujeme absolutní dodržování termínů a spolehlivé dodávky just-in-time. Páteří logistické práce a spolehlivého průběhu je naše moderní elektronické zpracování dat. Systém hospodaření se zbožím společnosti Berliner Rohstoffhandel umožňuje zvlášť rychlé doby reakce. Kromě toho zůstávají procesy kdykoliv transparentní. Naši partneři mají jistotu i v ekonomické oblasti. Naše úvěrové pojištění zboží u vedoucí pojišťovny na trhu Euler Hermes poskytuje seriozní ochranu před nedobytnými pohledávkami.